Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten 2019:

Het afgelopen jaar hebben wij activiteiten uitgevoerd in het kader van:
- Het mogelijk maken van christelijke diensten (samenkomsten en bidstonden)
- Uitvoeren van diaconie (hulp aan mensen in nood)
- Ondersteunen van missionaire activiteiten (evangelisatiewerk in binnen en buitenland)
- Jongerenwerk (uitjes en jongerensamenkomsten)